กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายชัยธวัช หงษ์สุคารว์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0850594302
อีเมล์ : sakanchanaburi@gmail.com

นางสาววรพิตร์ ไพรบึง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0895631809
อีเมล์ : worarit1973@gmail.com

นางสาวอลิษา ถิ่นใหญ่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0826326496
อีเมล์ : Papirut@yahoo.co.th

นางสาวสุพิชชา สาตรา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0835247562
อีเมล์ : plaparuzzy@gmail.com

นางเพ็ญประภา อินทร์สุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0968866723
อีเมล์ : Penprapainsook@gmail.com

นายเกริกเกียรติ สรณะพิบูลย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0615536184
อีเมล์ : qinghezhang26@gmail.com

นางสาวหทัยชนก พรหมสว่างศิลป์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0984620542
อีเมล์ : kruyuii.37@gmail.com

นางสุ
วิทยากรภาษาพม่า
เบอร์โทร : 0813712413
อีเมล์ : Sumyanmar2015@gmail.com

นายบัณฑิต ทองดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2