ติดต่อเรา
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
31/1 หมู่ 1   ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3459-9464 เบอร์โทรสาร 0-3459-9746
Email : thongphaphum.sc@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/thongphaphumwitthaya


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน