ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26-29 กันยายน2565 ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โดยมี นางสาวศิริเพ็ญ ก้อนเมฆรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกล่าวคำรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนบ้านประจำไม้ และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะวิทยากรจากสมาคมวิทยากรลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี ตัวแทนลูกเสือและเนตรนารี แต่ละโรงเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย้างต่อเนื่องและยั่งยืน
ประชุมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกล
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกล นำร่องจังหวัดกาญจนบุรี โดยอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ในโครงการ "ตามน้องกลับมาเรียน" ณ หอประชุมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง