วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
 
 

 
จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำโรงเรียนทองผาภูมิวิทย­า ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180 
โทร : 034 -599746 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8