สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020469
รหัส Smis 8 หลัก :
  71032003
รหัส Obec 6 หลัก :
  020469
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทองผาภูมิวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thongphaphomwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าขนุน
ตำบล :
  ท่าขนุน
อำเภอ :
  ทองผาภูมิ
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
  71180
โทรศัพท์ :
  034-599746
โทรสาร :
  034599464
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/01/2520
อีเมล์ :
  tppwschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
  http://www.tppwschool.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แควน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทองผาภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2:   
  240 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:33:44 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
ข้อมูลแผนที่ ©2013 Google
แผนที่
ดาวเทียม