ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26-29 กันยายน2565 ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โดยมี นางสาวศิริเพ็ญ ก้อนเมฆรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกล่าวคำรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนบ้านประจำไม้ และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะวิทยากรจากสมาคมวิทยากรลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี ตัวแทนลูกเสือและเนตรนารี แต่ละโรงเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย้างต่อเนื่องและยั่งยืน
ประชุมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกล
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกล นำร่องจังหวัดกาญจนบุรี โดยอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ในโครงการ "ตามน้องกลับมาเรียน" ณ หอประชุมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
ขอแสดงความยินดี รางวัลสุดยอดนวัตกรรมกาญจน์65
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนกองทุนฯ ระยะที่ 2
          นายอนันต์ กัลปะ หัวหน้าอาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะนิเทศเข้านิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ 2  ของโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โดยมี นางสาวรุ่งกมล ล้ำตระกูล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา พร้อมคณะดำเนินงานเข้ารับการนิเทศในครั้งนี้
ประกาศ เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565
ชมรมวอลเลย์บอลโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลลเย์บอลชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 - 4 กันายน 2565 ณ โรงยิมท่าน้ำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
ผล โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล
วันที่ 6 กันายน 2565
นางสาวธันย์ชนก  โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ประธานชมรมวอลเลย์บอลโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินให้กับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ได้ได้รับรางวัลจากการเข้าการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ที่ผ่านมา
มัคคุเทศน์น้อยออนทัวร์ นานาชาติพันธุ์ (ไทย ลาว มอญ กะเหรี่ยง เมียนมาร์ จีน ม้ง อังกฤษ )
รายการคุยหลังข่าวของช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT 2HD) ได้ออกอากาศ การสัมภาษณ์ กิจกรรมมัคคุเทศน์น้อยออนทัวร์ นานาชาติพันธุ์ (ไทย ลาว มอญ กะเหรี่ยง เมียนมาร์ จีน ม้ง อังกฤษ ) เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 64 เวลา 20.30 น. - 21.30 น.

ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
คลิกที่ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1MhygdW96yTNYosSAeXaoMI8KbuklChWg/view?usp=drivesdk
ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุจำเป็นพิเศษ ฉบับที่2
ประกาศ แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียน
วันที่ 4ธค. 63. กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา. โดยงานคุณธรรม. จัดอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต และกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. โดยใช้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์. ความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย
กิจกรรม เนื่องในวัน ที่ 5 ธ.ค. 2563
ต้อนรับ ผอ.เขต8 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้ง ตารางการปรับคะแนนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรีและสพม.8
กิจกรรม Halloween at school
ร่วมบริจาคโลหิตกับทางกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ
มอบรางวัล กิจกรรม
มูลนิธิศุภนิมิต มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน ในโครงการ
ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรียน
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวัน ปิยะมหาราช 2563
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริงชิงรางวัลในรายการ Ms+AAAเขต8
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
ขอแสดงความยินดีให้กับ นางสาวบุปผา ทวีอานุภาพ นักเรียนชั้น ม.3/4 ได้เข้าพิธีรับโล่เชิดชูเกียรติ
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการยงยุทธ สงพะโยม คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีให้กับ  นางสาวบุปผา  ทวีอานุภาพ นักเรียนชั้น ม.3/4 ได้เข้าพิธีรับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "วัฒนคุณาธร"จากนายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร