ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียน
วันที่ 4ธค. 63. กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา. โดยงานคุณธรรม. จัดอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต และกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. โดยใช้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์. ความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 689 ครั้ง