ข่าวประชาสัมพันธ์
"นาฏนารีศรีอโยธยา" โครงการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" โครงการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม การประกวดระบำสร้างสรรค์ ชุด นาฏนารีศรีอโยธยา โดย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 17 ครั้ง