ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>PA1 แบบข้อตกลง ในการพัฒนางาน 4
>ลิงค์ Google ไดรฟ์ สำหรับโหลดภาพกิจกรรมโรงเรียน 2565 5
>ลิงค์ Google ไดรฟ์ สำหรับโหลดภาพกิจกรรมโรงเรียน 2564 2
>ลิงค์ Google ไดรฟ์ สำหรับโหลดภาพกิจกรรมโรงเรียน 2563 146734
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
>ลิงค์ Google ไดรฟ์ สำหรับอัพโหลดไฟล์หลักสูตรกลุ่มสาระ 42
>เกียรติบัตร งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต 7
กลุ่มงานบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
>ลิงค์ Google ไดรฟ์ สำหรับอัพโหลดไฟล์ SAR ปีการศึกษา 2565 23
แบบรายงานกิจกรรม 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 67.46 KB 11
ฟอร์ม SSR (หน้าเดียว) Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.23 MB 11
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรมปีการศึกษา2565 Word Document ขนาดไฟล์ 163 KB 2
แบบฟอร์มเขียนโครงการปีการศึกษา2565 Word Document ขนาดไฟล์ 146 KB 7