ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>PA1 แบบข้อตกลง ในการพัฒนางาน 1
>ลิงค์ Google ไดรฟ์ สำหรับโหลดภาพกิจกรรมโรงเรียน 2565 1
>ลิงค์ Google ไดรฟ์ สำหรับโหลดภาพกิจกรรมโรงเรียน 2564 0
>ลิงค์ Google ไดรฟ์ สำหรับโหลดภาพกิจกรรมโรงเรียน 2563 146733
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
>เกียรติบัตร งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต 4
กลุ่มงานบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรมปีการศึกษา2565 Word Document ขนาดไฟล์ 163 KB 0
แบบฟอร์มเขียนโครงการปีการศึกษา2565 Word Document ขนาดไฟล์ 146 KB 0