รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
31/1 หมู่ 1   ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3459-9464 เบอร์แฟกส์ 0-3459-9746
Email : thongphaphum.sc@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :