นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวมนพร เพิ่งทอง
นักศึกษาฝึกสอน

นายกิตติศักดิ์ รสจันทร์
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6